پرچمداری عجیب در المپیک ریو که نگاه ها را به خود خیره کرد! +عکس

پرچمداری عجیب در المپیک ریو که نگاه ها را به خود خیره کرد! +عکس
پرچم دار کشور ناشناخته تونگا، در جریان مراسم رژه المپیک ریو نگاه میلیون ها ببیننده را به خود جلب کرد.

پرچمداری عجیب در المپیک ریو که نگاه ها را به خود خیره کرد! +عکس

پرچم دار کشور ناشناخته تونگا، در جریان مراسم رژه المپیک ریو نگاه میلیون ها ببیننده را به خود جلب کرد.
پرچمداری عجیب در المپیک ریو که نگاه ها را به خود خیره کرد! +عکس

روزنامه ایران