پدر و مادری که فرزندشان را نخواستند

پدر و مادری که فرزندشان را نخواستند
با رفتن پدر و مادر بی‌عاطفه، چاره‌ای جز دستور به نگهداری موقت از پسرک در بهزیستی نبود.

پدر و مادری که فرزندشان را نخواستند

با رفتن پدر و مادر بی‌عاطفه، چاره‌ای جز دستور به نگهداری موقت از پسرک در بهزیستی نبود.
پدر و مادری که فرزندشان را نخواستند

لایسنس نود 32 ورژن 9

تکنولوژی جدید