پایان نیم سال سخت بورس

پایان نیم سال سخت بورس
این بازدهی که از کلیه بازارهای رقیب شامل سپرده بانکی، ارز، طلا و مسکن ضعیف‌تر است، بار دیگر بازار سهام را در قعر جدول بازدهی بازارهای کشور در این بازه زمانی جای می‌دهد.

پایان نیم سال سخت بورس

این بازدهی که از کلیه بازارهای رقیب شامل سپرده بانکی، ارز، طلا و مسکن ضعیف‌تر است، بار دیگر بازار سهام را در قعر جدول بازدهی بازارهای کشور در این بازه زمانی جای می‌دهد.
پایان نیم سال سخت بورس