پایان دوسال بلاتکلیفی قطعه سازان

پایان دوسال بلاتکلیفی قطعه سازان
مهدی زاهدی-عضو انجمن قطعه‌سازان از برگزاری مجمع انتخاباتی این انجمن بعد از دو و نیم سال در روز ۱۵ شهریورماه خبر داد و گفت: قطعه‌سازان برای حضور در قراردادهای خارجی صنعت خودروسازی، کمبود نقدینگی دارند که انجمن باید پیگیر حل این مشکل باشد.

پایان دوسال بلاتکلیفی قطعه سازان

مهدی زاهدی-عضو انجمن قطعه‌سازان از برگزاری مجمع انتخاباتی این انجمن بعد از دو و نیم سال در روز ۱۵ شهریورماه خبر داد و گفت: قطعه‌سازان برای حضور در قراردادهای خارجی صنعت خودروسازی، کمبود نقدینگی دارند که انجمن باید پیگیر حل این مشکل باشد.
پایان دوسال بلاتکلیفی قطعه سازان