وزیر کار: 6.5 میلیون شغل غیررسمی داریم

وزیر کار: 6.5 میلیون شغل غیررسمی داریم
وزیر کار با اعلام اینکه موضوع مشاغل غیررسمی با بخشنامه قابل حل نیست، گفت: ۶.۵ میلیون نفر در بخش غیررسمی اقتصاد مشغول به فعالیت هستند.

وزیر کار: 6.5 میلیون شغل غیررسمی داریم

وزیر کار با اعلام اینکه موضوع مشاغل غیررسمی با بخشنامه قابل حل نیست، گفت: ۶.۵ میلیون نفر در بخش غیررسمی اقتصاد مشغول به فعالیت هستند.
وزیر کار: 6.5 میلیون شغل غیررسمی داریم

خرید بک لینک

گوشی موبایل