ورود کالاهای ایرانی فاقد گواهی مبدا به عراق مجددا ممنوع شد

ورود کالاهای ایرانی فاقد گواهی مبدا به عراق مجددا ممنوع شد
وزارت صنعت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ارائه گواهی مبدا در گمرکات ورودی عراق از نیمه تیر مجددا الزامی شده و صادرکنندگان ایرانی باید پیش از ارسال محموله‌ صادراتی خود نسبت به تهیه آن اقدام کنند.

ورود کالاهای ایرانی فاقد گواهی مبدا به عراق مجددا ممنوع شد

وزارت صنعت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ارائه گواهی مبدا در گمرکات ورودی عراق از نیمه تیر مجددا الزامی شده و صادرکنندگان ایرانی باید پیش از ارسال محموله‌ صادراتی خود نسبت به تهیه آن اقدام کنند.
ورود کالاهای ایرانی فاقد گواهی مبدا به عراق مجددا ممنوع شد

لردگان