واگذاری طلای قاچاق به بانک مرکزی با صدور حواله فروش

واگذاری طلای قاچاق به بانک مرکزی با صدور حواله فروش
مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفته است:تا کنون برای عرضه طلا در بورس اقدامی نشده اما از این به بعد صدور با حواله فروش طلاهای قاچاق به بانک مرکزی واگذار خواهد شد.

واگذاری طلای قاچاق به بانک مرکزی با صدور حواله فروش

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفته است:تا کنون برای عرضه طلا در بورس اقدامی نشده اما از این به بعد صدور با حواله فروش طلاهای قاچاق به بانک مرکزی واگذار خواهد شد.
واگذاری طلای قاچاق به بانک مرکزی با صدور حواله فروش