واژگونی مینی‌ بوس حامل معلمان

واژگونی مینی‌ بوس حامل معلمان
در حادثه واژگونی مینی‌بوس که در محور دورود ـ ازنا رخ داد،‌ یک مدیر مدرسه فوت کرد و تعدادی از فرهنگیان و دانش‌آموزان هم اکنون در بیمارستان هستند.

واژگونی مینی‌ بوس حامل معلمان

در حادثه واژگونی مینی‌بوس که در محور دورود ـ ازنا رخ داد،‌ یک مدیر مدرسه فوت کرد و تعدادی از فرهنگیان و دانش‌آموزان هم اکنون در بیمارستان هستند.
واژگونی مینی‌ بوس حامل معلمان

بک لینک قوی

دانلود سریال و آهنگ