وام 10 میلیون تومانی بانک تجارت برای زوج‌های جوان

وام 10 میلیون تومانی بانک تجارت برای زوج‌های جوان
بانک تجارت از زمان ابلاغ بخشنامه وام 100 میلیون ریالی ازدواج از سوی بانک مرکزی، بیش از 59 هزار میلیون ریال وام ازدواج به زوج‌های جوان پرداخت کرده است.

وام 10 میلیون تومانی بانک تجارت برای زوج‌های جوان

بانک تجارت از زمان ابلاغ بخشنامه وام 100 میلیون ریالی ازدواج از سوی بانک مرکزی، بیش از 59 هزار میلیون ریال وام ازدواج به زوج‌های جوان پرداخت کرده است.
وام 10 میلیون تومانی بانک تجارت برای زوج‌های جوان

تکنولوژی جدید