هشدار به قلیان‌کش‌ها: تنباکوهای معطر ۵۰ برابر حد مجاز سرب دارن

هشدار به قلیان‌کش‌ها: تنباکوهای معطر ۵۰ برابر حد مجاز سرب دارن
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تنباکوهای معطر تا 50 برابر حد مجاز، سرب دارند و بنابراین سرطان زا بودن این تنباکوها قطعی است.

هشدار به قلیان‌کش‌ها: تنباکوهای معطر ۵۰ برابر حد مجاز سرب دارن

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تنباکوهای معطر تا 50 برابر حد مجاز، سرب دارند و بنابراین سرطان زا بودن این تنباکوها قطعی است.
هشدار به قلیان‌کش‌ها: تنباکوهای معطر ۵۰ برابر حد مجاز سرب دارن