هزینه اینترنت ۲۰ درصد کم می‌شود

هزینه اینترنت ۲۰ درصد کم می‌شود
عمیدیان گفت: به منظور حمایت از تولید محتوای داخلی و توسعه شبکه ملی اطلاعات تعرفه‌های زنجیره دسترسی به دیتا شامل اینترنت بین‌الملل، انتقال لایه‌های۲ و ۳ دسترسی از طریق فناوری ADSL و تعرفه تلفن ثابت در قالب یک مدل تعرفه‌ای بازنگری شد.

هزینه اینترنت ۲۰ درصد کم می‌شود

عمیدیان گفت: به منظور حمایت از تولید محتوای داخلی و توسعه شبکه ملی اطلاعات تعرفه‌های زنجیره دسترسی به دیتا شامل اینترنت بین‌الملل، انتقال لایه‌های۲ و ۳ دسترسی از طریق فناوری ADSL و تعرفه تلفن ثابت در قالب یک مدل تعرفه‌ای بازنگری شد.
هزینه اینترنت ۲۰ درصد کم می‌شود

تکنولوژی جدید