هر ثانیه 1100 تماس در واتس اپ

هر ثانیه 1100 تماس در واتس اپ
کاربران سرویس پیام رسان واتس آپ روزانه ۱۰۰ میلیون تماس تلفنی برقرار می کنند؛ این بدان معناست که در هر ثانیه، ۱۱۰۰ تماس تلفنی برقرار می شود.

هر ثانیه 1100 تماس در واتس اپ

کاربران سرویس پیام رسان واتس آپ روزانه ۱۰۰ میلیون تماس تلفنی برقرار می کنند؛ این بدان معناست که در هر ثانیه، ۱۱۰۰ تماس تلفنی برقرار می شود.
هر ثانیه 1100 تماس در واتس اپ

عرفان دینی