نُخبگان و خلاقان هم وارد بورس شدند

نُخبگان و خلاقان هم وارد بورس شدند
امروز در سازمان بورس مراسم رونمایی از صندوق‌های جسورانه بابت تقویت سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌بنیان برگزار شد که در این مراسم رییس این سازمان، معاونت علمی فناوری رئیس جمهوری و تعدادی از مدیران فعال در بازار سرمایه کشور حضور داشتند.

نُخبگان و خلاقان هم وارد بورس شدند

امروز در سازمان بورس مراسم رونمایی از صندوق‌های جسورانه بابت تقویت سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌بنیان برگزار شد که در این مراسم رییس این سازمان، معاونت علمی فناوری رئیس جمهوری و تعدادی از مدیران فعال در بازار سرمایه کشور حضور داشتند.
نُخبگان و خلاقان هم وارد بورس شدند

آلرژی و تغذیه