نوزاد رها شده در جعبه کفش، ستاره پارالمپیک شد +عکس

نوزاد رها شده در جعبه کفش، ستاره پارالمپیک شد +عکس
ستاره‌ای که قهرمان پارالمپیک امسال شده است، وقتی نوزاد بود در یک جعبه کفش رها شده بود.

نوزاد رها شده در جعبه کفش، ستاره پارالمپیک شد +عکس

ستاره‌ای که قهرمان پارالمپیک امسال شده است، وقتی نوزاد بود در یک جعبه کفش رها شده بود.
نوزاد رها شده در جعبه کفش، ستاره پارالمپیک شد +عکس