نوبخت: دولت موافق تعیین قیمت تعادلی برای بنزین است نه دونرخی

نوبخت: دولت موافق تعیین قیمت تعادلی برای بنزین است نه دونرخی
سخنگوی دولت افزایش قیمت بنزین را به‌صلاح مردم ندانست و گفت: «حتی اگر به‌فرض قرار شد نرخهای ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ تومان وجود داشته باشد، دولت میانگین را محاسبه می‌کند ضمن اینکه دولت معتقد است افزایش قیمت بنزین بیش از ۱۰۰۰ تومان به‌صرفه نیست».

نوبخت: دولت موافق تعیین قیمت تعادلی برای بنزین است نه دونرخی

سخنگوی دولت افزایش قیمت بنزین را به‌صلاح مردم ندانست و گفت: «حتی اگر به‌فرض قرار شد نرخهای ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ تومان وجود داشته باشد، دولت میانگین را محاسبه می‌کند ضمن اینکه دولت معتقد است افزایش قیمت بنزین بیش از ۱۰۰۰ تومان به‌صرفه نیست».
نوبخت: دولت موافق تعیین قیمت تعادلی برای بنزین است نه دونرخی

بک لینک قوی

دانلود سرا