نشست زمین در اتوبان ستاری تهران یک خودرو را بلعید +عکس

نشست زمین در اتوبان ستاری تهران یک خودرو را بلعید +عکس
سخنگوی اورژانس تهران گفت: نشست زمین در نزدیکی مجتمع تجاری کوروش یک مصدوم به همراه داشت. پراید بین مرگ و زندگی بر اثر ریزش زمین در خیابان پیامبر تهران + فیلم

نشست زمین در اتوبان ستاری تهران یک خودرو را بلعید +عکس

سخنگوی اورژانس تهران گفت: نشست زمین در نزدیکی مجتمع تجاری کوروش یک مصدوم به همراه داشت. پراید بین مرگ و زندگی بر اثر ریزش زمین در خیابان پیامبر تهران + فیلم
نشست زمین در اتوبان ستاری تهران یک خودرو را بلعید +عکس