نسل جدید لندروور دیسکاوری قبل از رونمایی +تصاویر

نسل جدید لندروور دیسکاوری قبل از رونمایی +تصاویر
چند روز پیش لندروور تیزری از نسل جدید مدل دیسکاوری خود را منتشر نمود. حال یکی از جاسوسان صنعتی، تصاویری از نسل جدید دیسکاوری گرفته است که جزئیات بیشتری از طراحی این SUV را نمایان می‌کند.

نسل جدید لندروور دیسکاوری قبل از رونمایی +تصاویر

چند روز پیش لندروور تیزری از نسل جدید مدل دیسکاوری خود را منتشر نمود. حال یکی از جاسوسان صنعتی، تصاویری از نسل جدید دیسکاوری گرفته است که جزئیات بیشتری از طراحی این SUV را نمایان می‌کند.
نسل جدید لندروور دیسکاوری قبل از رونمایی +تصاویر