نتایج نهایی کنکور کی اعلام می‌شود؟

نتایج نهایی کنکور کی اعلام می‌شود؟
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از انتشار نتایج نهایی آزمون سراسری سال 1395 در روز چهارشنبه، 31 شهریورماه خبر داد.

نتایج نهایی کنکور کی اعلام می‌شود؟

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از انتشار نتایج نهایی آزمون سراسری سال 1395 در روز چهارشنبه، 31 شهریورماه خبر داد.
نتایج نهایی کنکور کی اعلام می‌شود؟