موضع وزارت صنعت در مورد گرانفروشی‌ها

موضع وزارت صنعت در مورد گرانفروشی‌ها
سرپرست امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد گرانفروشی‌های اخیر و نیز گرانی قیمت برخی کالاها و مواد غذایی اعلام موضع کرد.

موضع وزارت صنعت در مورد گرانفروشی‌ها

سرپرست امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد گرانفروشی‌های اخیر و نیز گرانی قیمت برخی کالاها و مواد غذایی اعلام موضع کرد.
موضع وزارت صنعت در مورد گرانفروشی‌ها