معرفی گلکسی نوت 7 با دو لبه خمیده +عکس

معرفی گلکسی نوت 7 با دو لبه خمیده +عکس
در پوستر جدیدی که از گلکسی نوت ۷ منتشر شده، سوالی با این مضمون وجود دارد: «لبه، بدون لبه، یا هردو؟» که در واقع شک ما برای معرفی دو نسخه از گلکسی نوت ۷ که یکی از آن‌ها بدون لبه خمیده است و دیگری از لبه‌های خمیده در دو طرف برخوردار است را بیشتر می‌کند.

معرفی گلکسی نوت 7 با دو لبه خمیده +عکس

در پوستر جدیدی که از گلکسی نوت ۷ منتشر شده، سوالی با این مضمون وجود دارد: «لبه، بدون لبه، یا هردو؟» که در واقع شک ما برای معرفی دو نسخه از گلکسی نوت ۷ که یکی از آن‌ها بدون لبه خمیده است و دیگری از لبه‌های خمیده در دو طرف برخوردار است را بیشتر می‌کند.
معرفی گلکسی نوت 7 با دو لبه خمیده +عکس

سپهر نیوز