معرفی پژو 5008 با ظاهری عجیب +عکس

معرفی پژو 5008 با ظاهری عجیب +عکس
این خودروها که به صورت انحصاری به شکل اتومبیل‌های هفت صندلی ساخته شده‌اند به رقابت با رقیب فرانسوی رنو “کولیوس” و نیسان “اکس- تریل” می‌پردازند.

معرفی پژو 5008 با ظاهری عجیب +عکس

این خودروها که به صورت انحصاری به شکل اتومبیل‌های هفت صندلی ساخته شده‌اند به رقابت با رقیب فرانسوی رنو “کولیوس” و نیسان “اکس- تریل” می‌پردازند.
معرفی پژو 5008 با ظاهری عجیب +عکس