معرفی تیونینگ خاص جیپ رانگلر +عکس

معرفی تیونینگ خاص جیپ رانگلر +عکس
افضل کان یکی از تیونرهای معروف انگلیسی است که کار خود را به طور رسمی از سال ۲۰۱۱ آغاز کرده است. این تیونر مشهور این بار به سراغ جیپ رانگلر و نتیجه‌ی کار نیز فوق‌العاده شده است.

معرفی تیونینگ خاص جیپ رانگلر +عکس

افضل کان یکی از تیونرهای معروف انگلیسی است که کار خود را به طور رسمی از سال ۲۰۱۱ آغاز کرده است. این تیونر مشهور این بار به سراغ جیپ رانگلر و نتیجه‌ی کار نیز فوق‌العاده شده است.
معرفی تیونینگ خاص جیپ رانگلر +عکس

اسکای نیوز