مشکل آلودگی هوا با تعطیلی مدارس حل نمی‌شود

مشکل آلودگی هوا با تعطیلی مدارس حل نمی‌شود
نماینده مردم اهواز در مجلس با بیان اینکه طرح‌هایی مانند تعطیلی یک ماهه مدارس راهکار حل مشکل آلودگی هوا نیست و تنها ذهن دانش آموزان را مشوش می‌کند، گفت: پیشنهاد تعطیلی یک ماهه مدارس حرفی نیست که از طرف معاون رئیس جمهور مطرح شود.

مشکل آلودگی هوا با تعطیلی مدارس حل نمی‌شود

نماینده مردم اهواز در مجلس با بیان اینکه طرح‌هایی مانند تعطیلی یک ماهه مدارس راهکار حل مشکل آلودگی هوا نیست و تنها ذهن دانش آموزان را مشوش می‌کند، گفت: پیشنهاد تعطیلی یک ماهه مدارس حرفی نیست که از طرف معاون رئیس جمهور مطرح شود.
مشکل آلودگی هوا با تعطیلی مدارس حل نمی‌شود