مزایده مسکن مهر آغاز شد +جدول

مزایده مسکن مهر آغاز شد +جدول
به دنبال صدور مجوز واگذاری مسکن مهر توسط پیمانکاران دولت، یکی از شرکت‌های پیمانکار پروژه‌های مسکن مهر پیش‌قدم شده و آپارتمان‌های نیمه‌تمام خود را به مزایده گذاشته است.

مزایده مسکن مهر آغاز شد +جدول

به دنبال صدور مجوز واگذاری مسکن مهر توسط پیمانکاران دولت، یکی از شرکت‌های پیمانکار پروژه‌های مسکن مهر پیش‌قدم شده و آپارتمان‌های نیمه‌تمام خود را به مزایده گذاشته است.
مزایده مسکن مهر آغاز شد +جدول

خرید رنک گوگل

پرس نیوز