مرگ مشکوک مرد میانسال بعد درگیری با همسایه‌اش

مرگ مشکوک مرد میانسال بعد درگیری با همسایه‌اش
جسد مرد میانسالی که بعد درگیری با همسایه‌اش، جان باخته بود، در منزلش کشف شد.

مرگ مشکوک مرد میانسال بعد درگیری با همسایه‌اش

جسد مرد میانسالی که بعد درگیری با همسایه‌اش، جان باخته بود، در منزلش کشف شد.
مرگ مشکوک مرد میانسال بعد درگیری با همسایه‌اش