مرغ رکورد زد یا تخم مرغ؟!

مرغ رکورد زد یا تخم مرغ؟!
اقتصادآنلاین/ آن‌طور که بانک مرکزی گزارش داده در هفته اول مردادماه مرغ و تخم‌مرغ بیشترین افزایش قیمت را در بین کالاهای خوراکی داشته‌ اند؛ به ‌طوری که قیمت مرغ تا ۱۱ درصد افزایش یافته است.

مرغ رکورد زد یا تخم مرغ؟!

اقتصادآنلاین/ آن‌طور که بانک مرکزی گزارش داده در هفته اول مردادماه مرغ و تخم‌مرغ بیشترین افزایش قیمت را در بین کالاهای خوراکی داشته‌ اند؛ به ‌طوری که قیمت مرغ تا ۱۱ درصد افزایش یافته است.
مرغ رکورد زد یا تخم مرغ؟!

خبرگزاری مهر