مرغ تازه دوباره گران شد

مرغ تازه دوباره گران شد
رئیس اتحادیه مرغ، تخم‌مرغ و ماهی‌فروشان زنجان با اشاره به افزایش قیمت مرغ طی روز جاری گفت: هم‌اکنون قیمت مرغ برای مصرف‌کننده به 6 هزار و 930 تومان رسیده است.

مرغ تازه دوباره گران شد

رئیس اتحادیه مرغ، تخم‌مرغ و ماهی‌فروشان زنجان با اشاره به افزایش قیمت مرغ طی روز جاری گفت: هم‌اکنون قیمت مرغ برای مصرف‌کننده به 6 هزار و 930 تومان رسیده است.
مرغ تازه دوباره گران شد

دانلود ها پلاس