مدیرعامل شرکت ایران خودرو-پژو منصوب شد

مدیرعامل شرکت ایران خودرو-پژو منصوب شد
از سوی مدیر عامل ایران خودرو،مهندس مراد مجلسی به عنوان مدیر عامل شرکت مشترک ایران خودرو-پژو معرفی شد.

مدیرعامل شرکت ایران خودرو-پژو منصوب شد

از سوی مدیر عامل ایران خودرو،مهندس مراد مجلسی به عنوان مدیر عامل شرکت مشترک ایران خودرو-پژو معرفی شد.
مدیرعامل شرکت ایران خودرو-پژو منصوب شد

لایسنس نود 32 ورژن 6

آهنگ جدید