مخالفت عجیب با وام ۱۰میلیونی ازدواج

مخالفت عجیب با وام ۱۰میلیونی ازدواج
بانک‌ مرکزی در حالی با افزایش وام ازدواج جوانان از ۳ به ۱۰ میلیون تومان به صورت ضمنی مخالفت کرد که پرداخت وام‌های چند ده میلیونی و میلیاردی به برخی مدیران و کارکنان، صدای مردم را در آورد.

مخالفت عجیب با وام ۱۰میلیونی ازدواج

بانک‌ مرکزی در حالی با افزایش وام ازدواج جوانان از ۳ به ۱۰ میلیون تومان به صورت ضمنی مخالفت کرد که پرداخت وام‌های چند ده میلیونی و میلیاردی به برخی مدیران و کارکنان، صدای مردم را در آورد.
مخالفت عجیب با وام ۱۰میلیونی ازدواج

خرید بک لینک

روزنامه قانون