مخالفت دولت با قطع یارانه 24 میلیون نفر

مخالفت دولت با قطع یارانه 24 میلیون نفر
منتخب مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس دهم گفت: دولت یازدهم با قطع یارانه نقدی ۲۴ میلیون نفر از هموطنان کاملاً مخالف است.

مخالفت دولت با قطع یارانه 24 میلیون نفر

منتخب مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس دهم گفت: دولت یازدهم با قطع یارانه نقدی ۲۴ میلیون نفر از هموطنان کاملاً مخالف است.
مخالفت دولت با قطع یارانه 24 میلیون نفر

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 9

car