متوسط هزینه سال 93 خانوار شهری

متوسط هزینه سال 93 خانوار شهری
براساس اعلام مرکز آمار متوسط هزینه خانوار در سال ۹۳ بیش از ۲۳ میلیون تومان بوده که افزایش ۱۴ درصدی هزینه‌ها را به همراه داشته و ۵۱ درصد درآمد خانوار از محل‌های متفرقه بوده است.

متوسط هزینه سال 93 خانوار شهری

براساس اعلام مرکز آمار متوسط هزینه خانوار در سال ۹۳ بیش از ۲۳ میلیون تومان بوده که افزایش ۱۴ درصدی هزینه‌ها را به همراه داشته و ۵۱ درصد درآمد خانوار از محل‌های متفرقه بوده است.
متوسط هزینه سال 93 خانوار شهری

اپدیت نود32

wolrd press news