متهم به قتل: شوهرم عاشق سريال جومونگ بود!

متهم به قتل: شوهرم عاشق سريال جومونگ بود!
زن جوانی كه از نوروز سال قبل به اتهام قتل شوهرش با انگيزه اختلاف خانوادگي در بازداشت به سر مي‌برد، روز گذشته محاكمه شد و جرمش را انكار كرد.

متهم به قتل: شوهرم عاشق سريال جومونگ بود!

زن جوانی كه از نوروز سال قبل به اتهام قتل شوهرش با انگيزه اختلاف خانوادگي در بازداشت به سر مي‌برد، روز گذشته محاكمه شد و جرمش را انكار كرد.
متهم به قتل: شوهرم عاشق سريال جومونگ بود!