ماجرای کلاهبرداری سه میلیاردی از بازیگر زن

ماجرای کلاهبرداری سه میلیاردی از بازیگر زن
نوروزی فر گفت: یکی از آقایانی که زمانی در سینما جزو بچه ‌های صحنه بود، از 40 نفر از بچه‌های سینمایی کلاهبرداری کرد. از من هم ملکی به ارزش به 3 میلیارد تومان برد.

ماجرای کلاهبرداری سه میلیاردی از بازیگر زن

نوروزی فر گفت: یکی از آقایانی که زمانی در سینما جزو بچه ‌های صحنه بود، از 40 نفر از بچه‌های سینمایی کلاهبرداری کرد. از من هم ملکی به ارزش به 3 میلیارد تومان برد.
ماجرای کلاهبرداری سه میلیاردی از بازیگر زن

فروش بک لینک

گوشی موبایل