لنج باری مسیر دبی – خرمشهر غرق شد

لنج باری مسیر دبی – خرمشهر غرق شد
بوشهر – لنج باری كه از دبی به مقصد بندر خرمشهر در حال حركت بود در بوشهر غرق شد.

لنج باری مسیر دبی – خرمشهر غرق شد

بوشهر – لنج باری كه از دبی به مقصد بندر خرمشهر در حال حركت بود در بوشهر غرق شد.
لنج باری مسیر دبی – خرمشهر غرق شد

دانلود سریال و آهنگ