لغو آزمون استخدامی ۱۹شهریور

لغو آزمون استخدامی ۱۹شهریور
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با تشریح آخرین وضعیت استخدام‌ها در سال جاری گفت:‌ لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون‌های دولت نهایی شده و منتظر تصویب هیات وزیران است.

لغو آزمون استخدامی ۱۹شهریور

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با تشریح آخرین وضعیت استخدام‌ها در سال جاری گفت:‌ لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون‌های دولت نهایی شده و منتظر تصویب هیات وزیران است.
لغو آزمون استخدامی ۱۹شهریور