قیمت گوشت گوساله ماه‌رمضان دوشنبه تعیین می‌شود

قیمت گوشت گوساله ماه‌رمضان دوشنبه تعیین می‌شود
رئیس اتحادیه گوشت گاوی گفت: دوشنبه هفته آینده جسله‌ای با حضور مسئولان مربوطه برگزار و درباره قیمت گوشت گوساله برای ماه مبارک رمضان تصمیم گیری خواهد شد.

قیمت گوشت گوساله ماه‌رمضان دوشنبه تعیین می‌شود

رئیس اتحادیه گوشت گاوی گفت: دوشنبه هفته آینده جسله‌ای با حضور مسئولان مربوطه برگزار و درباره قیمت گوشت گوساله برای ماه مبارک رمضان تصمیم گیری خواهد شد.
قیمت گوشت گوساله ماه‌رمضان دوشنبه تعیین می‌شود

موسیقی