قیمت هر قبر امامزاده صالح 700 میلیون!

قیمت هر قبر امامزاده صالح 700 میلیون!
بر اساس آمارهای رسمی روزانه 162 تهرانی به دیار باقی سفر می‎‌کنند و سکته، تصادفات و گازگرفتگی از مهم‌ترین دلایل مرگ پایتخت‌نشینان است.

قیمت هر قبر امامزاده صالح 700 میلیون!

بر اساس آمارهای رسمی روزانه 162 تهرانی به دیار باقی سفر می‎‌کنند و سکته، تصادفات و گازگرفتگی از مهم‌ترین دلایل مرگ پایتخت‌نشینان است.
قیمت هر قبر امامزاده صالح 700 میلیون!

تلگرام