قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا افزایش یافت

قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا افزایش یافت
براساس مصوبه عصر امروز شورای رقابت قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا باز هم افزایش یافت.

قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا افزایش یافت

براساس مصوبه عصر امروز شورای رقابت قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا باز هم افزایش یافت.
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا افزایش یافت

آپدیت آنلاین نود 32

تلگرام