قیمت سیگار در کشورهای مختلف جهان و ایران +نمودار

قیمت سیگار در کشورهای مختلف جهان و ایران +نمودار
گفته می‌شود سالانه 5هزار و 600میلیارد نخ سیگار در دنیا مصرف می‌شود که تجارتی معادل 330میلیارد دلار در سال را به خود اختصاص می‌دهد.

قیمت سیگار در کشورهای مختلف جهان و ایران +نمودار

گفته می‌شود سالانه 5هزار و 600میلیارد نخ سیگار در دنیا مصرف می‌شود که تجارتی معادل 330میلیارد دلار در سال را به خود اختصاص می‌دهد.
قیمت سیگار در کشورهای مختلف جهان و ایران +نمودار

موزیک سرا