قیمت سیب و پرتقال نصف پارسال

قیمت سیب و پرتقال نصف پارسال
بازار محصولات کشاورزی از مرغ و گوشت تا میوه و انواع خشکبار طی ایام نوروز و شب عید امسال نسبتا ثبات داشت و از نظر کمی و کیفی نیز مناسب‌تر از سال گذشته بود که به نظر وزارت جهاد کشاورزی ناشی از برنامه‌ریزی درست برای ذخیره سازی، تنظیم بازار و وفور تولید انواع محصولات کشاورزی بوده است.

قیمت سیب و پرتقال نصف پارسال

بازار محصولات کشاورزی از مرغ و گوشت تا میوه و انواع خشکبار طی ایام نوروز و شب عید امسال نسبتا ثبات داشت و از نظر کمی و کیفی نیز مناسب‌تر از سال گذشته بود که به نظر وزارت جهاد کشاورزی ناشی از برنامه‌ریزی درست برای ذخیره سازی، تنظیم بازار و وفور تولید انواع محصولات کشاورزی بوده است.
قیمت سیب و پرتقال نصف پارسال

بک لینک