قیمت‌ جدید خودرو با مصوبه شورای رقابت

قیمت‌ جدید خودرو با مصوبه شورای رقابت
جدول برآوردی قیمت ۲۲ مدل خودرو با مصوبه دیشب شورای رقابت منتشر شد که براساس آن، قیمت خودروها از حدود ۶۹ هزار تومان تا حدود ۸۵۷ هزار تومان افزایش می‌یابد.

قیمت‌ جدید خودرو با مصوبه شورای رقابت

جدول برآوردی قیمت ۲۲ مدل خودرو با مصوبه دیشب شورای رقابت منتشر شد که براساس آن، قیمت خودروها از حدود ۶۹ هزار تومان تا حدود ۸۵۷ هزار تومان افزایش می‌یابد.
قیمت‌ جدید خودرو با مصوبه شورای رقابت

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 6

تلگرام