قتل پسر 24 ساله در دعوای خیابانی

قتل پسر 24 ساله در دعوای خیابانی
معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان اصفهان گفت: شب گذشته درگیری خیابانی بین پنج جوان در پل خواجوی اصفهان باعث مجروح شدن جوان 25 ساله و کشته شدن جوان 24 ساله شد.

قتل پسر 24 ساله در دعوای خیابانی

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان اصفهان گفت: شب گذشته درگیری خیابانی بین پنج جوان در پل خواجوی اصفهان باعث مجروح شدن جوان 25 ساله و کشته شدن جوان 24 ساله شد.
قتل پسر 24 ساله در دعوای خیابانی