قاتل ستایش در آستانه حکمی سنگین

قاتل ستایش در آستانه حکمی سنگین
حکم پسر نوجوان که به اتهام قتل، آزار و اذیت و سوزاندن دختر شش ساله افغان محاکمه شد بزودی صادر می‌شود.

قاتل ستایش در آستانه حکمی سنگین

حکم پسر نوجوان که به اتهام قتل، آزار و اذیت و سوزاندن دختر شش ساله افغان محاکمه شد بزودی صادر می‌شود.
قاتل ستایش در آستانه حکمی سنگین