فروش دختربچه افغانی در ازای یک بز! +عکس

فروش دختربچه افغانی در ازای یک بز! +عکس
پدر یک دختربچه شش ساله افغانستانی، در ازای دریافت یک بز و مقداری قند و شکر او را به عقد یک پیرمرد درآورد.

فروش دختربچه افغانی در ازای یک بز! +عکس

پدر یک دختربچه شش ساله افغانستانی، در ازای دریافت یک بز و مقداری قند و شکر او را به عقد یک پیرمرد درآورد.
فروش دختربچه افغانی در ازای یک بز! +عکس

موزیک سرا