فردا؛ آغاز سال تحصیلی کلاس اولی‌ها

فردا؛ آغاز سال تحصیلی کلاس اولی‌ها
حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار کلاس اولی با برگزاری جشن شکوفه‌ها در روز ۳۱ شهریور نخستین حضور در مدرسه را تجربه خواهند کرد.

فردا؛ آغاز سال تحصیلی کلاس اولی‌ها

حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار کلاس اولی با برگزاری جشن شکوفه‌ها در روز ۳۱ شهریور نخستین حضور در مدرسه را تجربه خواهند کرد.
فردا؛ آغاز سال تحصیلی کلاس اولی‌ها