فرآیند معاملات ثانویه مسکن مهر فراهم شد

فرآیند معاملات ثانویه مسکن مهر فراهم شد
مدیرعامل شرکت عمران اندیشه با اعلام آماده شدن فرآیند معاملات ثانویه مسکن مهر این شهر، گفت: خریدار و فروشنده برای معامله واحد مسکن مهر باید به شرکت عمران مراجعه کنند چراکه احتمال فروش این واحدها در آن واحد به ۱۰ نفر هم وجود دارد.

فرآیند معاملات ثانویه مسکن مهر فراهم شد

مدیرعامل شرکت عمران اندیشه با اعلام آماده شدن فرآیند معاملات ثانویه مسکن مهر این شهر، گفت: خریدار و فروشنده برای معامله واحد مسکن مهر باید به شرکت عمران مراجعه کنند چراکه احتمال فروش این واحدها در آن واحد به ۱۰ نفر هم وجود دارد.
فرآیند معاملات ثانویه مسکن مهر فراهم شد

بک لینک رنک 7

دانلود موزیک