عکس/ لوکس ترین کامپیوتر جهان

عکس/ لوکس ترین کامپیوتر جهان
این رایانه که در کره ساخته شده، Monseual 701 نام گرفته است. به گفته شرکت سازنده، در این رایانه 3554 قطعه الماس به کار رفته و کیس آن نیز از طلا و بلور خالص تولید شده است. این رایانه بسیار زیبا که از آن به صورت محدود تولید شده است.

عکس/ لوکس ترین کامپیوتر جهان

این رایانه که در کره ساخته شده، Monseual 701 نام گرفته است. به گفته شرکت سازنده، در این رایانه 3554 قطعه الماس به کار رفته و کیس آن نیز از طلا و بلور خالص تولید شده است. این رایانه بسیار زیبا که از آن به صورت محدود تولید شده است.
عکس/ لوکس ترین کامپیوتر جهان

خرید بک لینک