عکس/ رونمایی از وانت BMW

عکس/ رونمایی از وانت BMW
شرکت BMW کوپه اسپورت M3 را با موتور 8 سیلندر 420 اسب بخاری، تبدیل به یک وانت کرده است.
این وانت پر قدرت ظریف 450 کیلوگرم بار را داراست و می توانید سرعت حیرت انگیز 300 کیلومتر بر ساعت را نیز تجربه نماید!

عکس/ رونمایی از وانت BMW

شرکت BMW کوپه اسپورت M3 را با موتور 8 سیلندر 420 اسب بخاری، تبدیل به یک وانت کرده است.
این وانت پر قدرت ظریف 450 کیلوگرم بار را داراست و می توانید سرعت حیرت انگیز 300 کیلومتر بر ساعت را نیز تجربه نماید!
عکس/ رونمایی از وانت BMW

اسکای نیوز