عکس/ روسری بستن عجیب بازیگر زن

عکس/ روسری بستن عجیب بازیگر زن
رویا نونهالی در جشن خانه سینما از دستمال سر جای روسری استفاده کرده بود.

عکس/ روسری بستن عجیب بازیگر زن

رویا نونهالی در جشن خانه سینما از دستمال سر جای روسری استفاده کرده بود.
عکس/ روسری بستن عجیب بازیگر زن