عکس/ خودرو شیشه ای که تاکنون ندیده‌اید

عکس/ خودرو شیشه ای که تاکنون ندیده‌اید
این خودرو پونتیاک کلاسیک در نیویورک با هزینه 25،000 دلار ساخته شده است، اما بعد از تغییرات اعمال شده (تغییر جنس بدنه به تلق شیشه‌ای) به این خودرو در حال حاضر حدود 400،000 دلار ارزش پیدا کرده است.

عکس/ خودرو شیشه ای که تاکنون ندیده‌اید

این خودرو پونتیاک کلاسیک در نیویورک با هزینه 25،000 دلار ساخته شده است، اما بعد از تغییرات اعمال شده (تغییر جنس بدنه به تلق شیشه‌ای) به این خودرو در حال حاضر حدود 400،000 دلار ارزش پیدا کرده است.
عکس/ خودرو شیشه ای که تاکنون ندیده‌اید